Архів
П’ятниця,
20 серпня 2021 року

№ 62 (19910)
  Про нас
  Реклама
  Поточний номер
ico   Передплата

Шукати фразу повністю
      У номері:Наша поштаСоняшник
  Версія для друку          На головну
  • Запитання — відповідь

Встановлення інвалідності

«У мого племінника Володимира Фещука нема ока — ще в шкільні роки його вибили з рогатки. Довго він лікувався і в обласній, і в районній лікарнях, проте зір так і не відновився. Племіннику оформили інвалідність, але тільки на рік. Чому так? Чи ж нове око виросте, чи зір відновиться? Чому одразу не дати групу інвалідності пожиттєво?»

Віра Василівна ГАНЗІЄНКО.

с. Дівочки Черняхівського району Житомирської області.

 

ОСОБА з інвалідністю має стійкий розлад функцій організму, зумовлений захворюванням, наслідком травм або уроджених дефектів, що призводить до обмеження життєдіяльності та необхідності надання соціальної допомоги. Інвалідність визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України. Про це йдеться на сайті Мін’юсту.

Медико-соціальна експертна комісія (далі — МСЕК, комісія) визначає ступінь обмеження життєдіяльності особи, причину, час настання, групу інвалідності. Такій експертизі підлягають особи, які втратили здоров’я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежує їх життєдіяльність, а також особи, які за чинним законодавством мають право на соціальну допомогу, компенсацію втраченого заробітку або звільнення від виконання відповідних обов’язків тощо.

Залежно від ступеня втрати здоров’я інвалідність поділяється на три групи (I, II та III). Причинами інвалідності є: загальне захворювання, трудове каліцтво, професійне захворювання, інвалідність з дитинства; для військовослужбовців — поранення, контузія, каліцтво, одержані при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби, чи захворювання, пов’язане з перебуванням на фронті, або каліцтво, одержане внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, чи захворювання, не пов’язане з перебуванням на фронті, а в спеціально передбачених законодавством випадках — захворювання, одержане при виконанні обов’язків військової служби. Законодавством України можуть бути встановлені й інші причини інвалідності.

Залежно від рівня, структури захворюваності та інвалідності утворюються такі МСЕК: загального профілю; спеціалізованого профілю для огляду хворих на туберкульоз, осіб із психічними розладами, захворюваннями органів зору, органів кровообігу тощо.

Зокрема, міські, міжрайонні, районні МСЕК:

— визначають ступінь обмеження життєдіяльності людини, у тому числі стан працездатності, групу, причину і час настання інвалідності, а також ступінь втрати професійної працездатності працівників, які одержали каліцтво чи інше ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням своїх трудових обов’язків;

— встановлюють потребу осіб з інвалідністю у соціальній допомозі, що була б спрямована на полегшення наслідків погіршення здоров’я (протезування, засоби пересування, робочі пристосування, постійний догляд тощо);

— вивчають наслідки подовження строків тимчасової непрацездатності на період відновного лікування, переогляду осіб з інвалідністю;

— визначають причини смерті особи з інвалідністю на підставі лікарського свідоцтва про смерть у випадках, коли законодавством передбачається надання пільг сім’ї померлого.

Республіканська, Кримська, обласні, центральні міські МСЕК серед іншого:

— здійснюють організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю республіканської, Кримської, обласних, центральних міських, районних, міжрайонних, міських МСЕК, перевіряють прийняті ними рішення і в разі визнання їх безпідставними змінюють їх;

— переоглядають осіб, які оскаржили рішення міських, міжрайонних чи районних МСЕК;

— проводять у складних випадках огляд хворих та інвалідів за направленнями МСЕК нижчого рівня;

— визначають потреби інвалідів у автомобілях з ручним керуванням або мотоколясках;

— здійснюють контроль за поліпшенням соціального стану осіб з інвалідністю та наданням їм пільг.

Огляд громадян на МСЕК проводиться за місцем проживання або лікування за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу при пред’явленні паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.

Хворого, який направляється на комісію, представляє лікар, який лікує, або голова лікарсько-консультаційної комісії лікувально-профілактичного закладу.

Важливо зазначити, що МСЕК має здійснюватися після повного та всебічного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, визначення клініко-функціонального діагнозу, соціально-психологічного діагнозу, професійно-трудового прогнозу, одержання результатів відновного лікування, соціально-трудової реабілітації та інших даних, що підтверджують стійкий або необоротний характер захворювання.

Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність і обґрунтованість направлення громадян на медико-соціальну експертизу покладається на керівника лікувально-профілактичного закладу.

Якщо хворий за станом здоров’я, згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії лікувально-профілактичного закладу, не може з’явитися до МСЕК, огляд проводиться вдома або в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні. У виняткових випадках (наприклад, коли громадянин проживає у віддаленій, важкодоступній місцевості) МСЕК можуть приймати рішення заочно за згодою громадян, керуючись матеріалами медичних справ.

Датою встановлення інвалідності вважається день надходження до МСЕК документів, необхідних для огляду хворого.

Інвалідність встановлюється до першого числа місяця, наступного за місяцем, на який призначено черговий переогляд хворого.

Переогляд осіб з інвалідністю з нестійкими, оборотними морфологічними змінами та порушеннями функцій органів і систем організму з метою визначення ефективності відновного лікування та реабілітаційних заходів, стану здоров’я і ступеня соціальної адаптації проводиться через 1-3 роки.

Переогляд інвалідів раніше вказаних строків, а також громадян, інвалідність яких встановлено без зазначення строку переогляду, проводиться при зміні стану здоров’я і працездатності або при виявленні фактів зловживань чи помилок, допущених у встановленні групи інвалідності.

Група інвалідності без зазначення строку переогляду встановлюється громадянам при анатомічних дефектах, стійких необоротних морфологічних змінах та порушеннях функцій органів і систем організму, неефективності реабілітаційних заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливому прогнозі динаміки працездатності з урахуванням реальних соціально-економічних обставин у районі проживання особи з інвалідністю, а також чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років, особам із інвалідністю, у яких строк переогляду настає: у чоловіків після досягнення 60 років, жінок — 55.

МСЕК видають особам, визнаним особами з інвалідністю, довідки МСЕК та індивідуальні реабілітаційні програми.

У разі незгоди оглянутого з рішенням районної, міжрайонної, міської МСЕК він протягом місяця має право подати про це письмову заяву до республіканської, Кримської, обласної, центральної міської МСЕК або до МСЕК, в якій він проходив огляд, чи до відповідного відділу (управління) охорони здоров’я. Комісія, що проводила огляд, або відділ (управління) охорони здоров’я в триденний строк із дня одержання заяви надсилають усі наявні документи разом із заявою на розгляд республіканської, Кримської, обласної, центральної міської МСЕК, яка не пізніш як через місяць із дня подання заяви проводить переогляд хворого і ухвалює відповідне рішення.

Рішення республіканської, Кримської, обласної, центральної міської МСЕК може бути оскаржене до Міністерства охорони здоров’я України.

Міністерство охорони здоров’я при виявленні фактів порушення законодавства про медико-соціальну експертизу доручає іншому складу обласної або республіканській МСЕК із урахуванням усіх наявних обставин повторно розглянути питання, рішення з якого оскаржується, а також вживає інших заходів, що забезпечують дотримання чинного законодавства при проведенні медико-соціальної експертизи.

Рішення МСЕК може бути оскаржене в зверненні до суду в установленому порядку.

Підготувала Надія ПРОЦКО.

 

Версія для друку          На головну
  • З повідомлень інформагентств
Аграрії у лідерах
Читати
Гадали — на мрію, а вийшло — на їжу
Читати
Передчасне прощання з літом
Читати
Серед найпопулярніших філологія, право і комп’ютерні науки
Читати
Колекторів поменшає
Читати
Працелюбні, ще й дешевше обходяться
Читати

При використанні наших публікацій посилання на «Сільські Вісті» обов’язкове