Вівторок, 11 вересня 2018 року № 70 (19617)
http://www.silskivisti.kiev.ua/19617/print.php?n=40065

Справи пенсійні

На запитання читачів «Сільських вістей» відповідає спеціаліст Пенсійного фонду України Н. М. ЮРЧИШИНА.

 

«За яких умов фармацевтичні працівники мають право на пенсію за вислугу років?»

Тамара Іващенко.

с. Вербівка

Новоукраїнського району

Кіровоградської області.

 

ПУНКТОМ 21 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 4058) збережено право на пенсію за вислугу років педагогічних працівників за умови, якщо вони на день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148 (на 11.10.2017) мають вислугу років, необхідну для призначення такої пенсії.

Право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності віку та спеціального стажу, визначеного пунктом «е» статті 55-ї Закону України «Про пенсійне забезпечення» (далі Закон 1788), за Переліком закладів та установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 04.11.1993 №909 (зі змінами) (далі Перелік 909).

Переліком 909-м передбачені провізори, фармацевти (незалежно від найменування посад), лаборанти, які працюють в аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях.

Перелік провізорських посад у закладах охорони здоров’я і Перелік посад молодших спеціалістів із фармацевтичною освітою (фармацевтів) у закладах охорони здоров’я затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 №385, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за №894/7182.

Варто пам’ятати, що право на пенсію за вислугу років мають працівники не всіх фармацевтичних (аптечних) закладів, а тільки ті, що зазначені в Переліку 909-му.

Зокрема, фармацевти аптечних баз (складів) не мають права на пенсію за вислугу років.

Водночас робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 року, яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до законодавства, що було чинним раніше, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.

Отже, для визначення права на зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи необхідно, щоб людина працювала в закладах і на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років. У разі якщо із записів у трудовій книжці неможливо зробити такий висновок, у теруправління Пенсійного фонду додатково треба подати уточнюючу довідку закладу (установи). Також під час вирішення цього питання може бути розглянуто інші документи (Положення про заклад, структуру, штатні розписи тощо).

Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених Переліком 909-м, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів та установ.

Отже, провізори, фармацевти (незалежно від найменування посад), лаборанти, які працюють у приватних аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях, також мають право виходу на пенсію за вислугу років, як і названі працівники державних закладів.

Водночас право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають особи із вислугою років на відповідних посадах, не меншою за таку тривалість:

— на 1 квітня 2015 року — 25 років;

— на 31 грудня 2015 року — 25 років 6 місяців.

За відсутності на зазначені дати такої тривалості спеціального стажу роботи пенсію за вислугу років призначають після досягнення віку від 50 до 55 років (залежно від дати народження) та за умови наявності спеціального стажу тривалістю, зазначеною в пункті «е» статті 55-ї Закону 1788-го (на 11.10.2017 — 26 років 6 місяців).

Чи зараховують до спеціального стажу роботу за цією спеціальністю, якщо вона виконується за сумісництвом?

До спеціального стажу зараховується тільки робота за спеціальністю на основному місці. До того ж зайнятість на цих роботах протягом повного робочого дня не вимагається, тож особа, яка працює, наприклад, на 0,5 ставки провізором в аптеці, також має право на пенсію за вислугу років. Окрім того, до спеціального стажу зараховується кожен місяць такої роботи як повний, навіть якщо страховий стаж за цей місяць буде неповний (у разі якщо заробіток за цей місяць є менший за мінімальний та за нормами чинного на той час законодавства закладом не було здійснено доплату до повного мінімального страхового внеску).

Увага!

Пенсії за вислугу років призначають і виплачують при звільненні з роботи, що дає право на цей вид пенсії. У разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, що дає право на цей вид пенсії, виплата останньої припиняється і поновлюється з дня, що настає після дня звільнення з роботи.

 

«Які документи я як реабілітована особа маю подати в Пенсійний фонд для призначення підвищення до пенсії?»

В’ячеслав Підтоптаний.

с. Коваленки

Білопільського району

Сумської області.

 

ЗА ДОКУМЕНТ, котрий посвідчує, що особу визнано реабілітованою, приймають посвідчення реабілітованого.

Для осіб, реабілітованих згідно зі статтею 3-ю Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», приймають довідки органів внутрішніх справ, видані на підставі наявних у них відповідних документів (постанови про вислання, особистих справ на висланих осіб тощо), а за відсутності таких документів — довідки районних комісій із поновлення прав реабілітованих, видані на підставі встановленого факту примусового переселення.