Архів
Вівторок,
6 вересня 2022 року

№ 32 (19976)
  Про нас
  Реклама
  Поточний номер
ico   Передплата

Шукати фразу повністю
      У номері:Вересень
  Версія для друку          На головну
  • Запитання — відповідь

Щодо виплат військовослужбовцям

За інформацією
Мінсоцполітики.

«Молодший син дістав серйозне поранення, зараз перебуває в госпіталі, а старший, отримавши контузію, все ж залишився з побратимами на фронті. Які виплати передбачені державою для тих, хто нині щогодини ризикує життям, захищаючи Батьківщину від російського агресора?» — запитує Валентина Миколаївна з Луцька.

ПРО ВИПЛАТИ військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнiшньої розвiдки, Головного управлiння розвiдки Мiноборони, Нацгвардiї, Держприкордонслужби, Управлiння держохорони, Держслужби спецзв’язку та захисту iнформацiї, Держспецслужби транспорту, вiйськовим прокурорам Офiсу генпрокурора, особам рядового i начальницького складу ДСНС, спiвробiтникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управлiння спецоперацiй НАБУ та полiцейським, а також особам рядового i начальницького складу Державної кримiнально-виконавчої служби, які постраждали під час виконання службових, трудових, професійних обов’язків, та членам їхніх сімей, іншим постраждалим ідеться в постанові КМУ вiд 28.02.2022 р. № 168 (зі змiнами).

Виплачується щомiсячна додаткова винагорода вказаним особам у розмiрi 100 тис. грн унаслідок поранення (контузiї, травми, калiцтва), пов’язаного iз захистом Батькiвщини, які перебувають на стацiонарному лiкуваннi в закладах охорони здоров’я (в тому числi закордонних) або у вiдпустцi для лiкування пiсля тяжкого поранення за висновком вiйськово-лiкарської комiсiї.

У разi загибелi внаслiдок отриманих пiсля введення воєнного стану поранень, травм — виплата додаткової винагороди у розмiрi 100 тис. грн членам родини, яка здiйснюється на пiдставi наказiв про цю винагороду. Сiм’ям таких осiб надається одноразова грошова допомога в розмiрi 15 млн гривень, яка розподiляється рiвними частками на всiх членiв сiм’ї, батькiв та утриманцiв загиблого.

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється і сiм’ям осiб, якi померли внаслiдок поранення, отриманого пiд час захисту Батькiвщини у перiод дiї воєнного стану, не пiзнiше нiж через один рiк пiсля поранення.

Вiйськовослужбовцям також може здійснюватися виплата на підставі законів України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту» та «Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їx сiмей».

Одноразова грошова допомога призначається у разі:

1) загибелi (смертi) вiйськовослужбовця чи внаслiдок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язкiв вiйськової служби, або смертi особи, звiльненої з вiйськової служби, протягом року пiсля звiльнення, якщо смерть настала внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва, захворювання, пов’язаних із виконанням обов’язкiв, — у розмірі 750-кратного прожиткового мiнiмуму;

2) смертi вiйськовослужбовця, що настала в перiод проходження вiйськової служби або внаслiдок захворювання чи нещасного випадку в перiод її проходження, або смертi особи, звiльненої з вiйськової служби, протягом року пiсля звiльнення, якщо смерть настала внаслiдок поранення, контузiї, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних із проходженням вiйськової служби; загибелi (смертi) вiйськовозобов’язаного або резервiста, якого призвано на навчальнi та спецiальнi збори чи для проходження служби у вiйськовому резервi, що настала саме у цей час, — у розмірі 500-кратного прожиткового мiнiмуму;

3) встановлення вiйськовослужбовцю (крiм строкової служби) iнвалiдностi, що настала внаслiдок поранення, отриманого пiд час виконання обов’язкiв вiйськової служби або внаслiдок захворювання, пов’язаного з їх виконанням, — у розмірі 400-кратного прожиткового мiнiмуму у разi встановлення вiйськовослужбовцю iнвалiдностi I групи, 300-кратного прожиткового мiнiмуму — у разi встановлення iнвалiдностi ІІ групи, 250-кратного прожиткового мiнiмуму — у разi встановлення вiйськовослужбовцю iнвалiдностi ІІІ групи;

4) встановлення вiйськовослужбовцю (крiм строкової служби) iнвалiдностi, що настала в перiод проходження вiйськової служби або внаслiдок захворювання, пов’язаного з її проходженням, або встановлення особi, звiльненiй зі служби, iнвалiдностi не пiзнiше нiж через три мiсяцi пiсля звiльнення чи пiсля закiнчення тримiсячного строку, але внаслiдок захворювання або нещасного випадку, що мали мiсце в перiод проходження служби, призначається залежно вiд встановленої iнвалiдностi та ступеня втрати працездатностi. Розмiр одноразової допомоги не може бути менший за 70-кратний прожитковий мiнiмум.

Нагадуємо: вiйськовослужбовцi вважаються такими, що виконують обов’язки вiйськової служби, за умов, визначених Законом України «Про вiйськовий обов’язок i вiйськову службу».

На отримання одноразової грошової допомоги мають право члени сім’ї, батьки та утриманцi загиблого (померлого) вiйськовослужбовця.

Встановлення iнвалiдностi або визначення ступеня втрати працездатностi без встановлення iнвалiдностi здiйснюється в iндивiдуальному порядку державними закладами охорони здоров’я.

Одноразова грошова допомога призначається i виплачується МО України, iншими центральними органами виконавчої влади, що здiйснюють керiвництво вiйськовими формуваннями та правоохоронними органами.

Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої Законом, та одноразової грошової допомоги або компенсацiйної виплати, встановлених iншими нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здiйснюється за однiєю з пiдстав за вибором.

Версія для друку          На головну
  • З повідомлень інформагентств
Потенціал є
Читати
Перші удостоєні найвищої честі
Читати
Буде прохолодно
Читати
Головний закон воєнного стану
Читати
Не лякають ні обстріли, ні бойові дії
Читати
Підозрюють у розкраданні
Читати
Прогноз невеселий
Читати
Працюють в окупації
Читати
Відновлення триває
Читати

При використанні наших публікацій посилання на «Сільські Вісті» обов’язкове